AKTUELT

11/2-15: Nyhetsbrev februar 2015

Publisert: 02/01/19 oppdatert: 02/01/19

Kjære medlemmer!
Her kommer nyhetbrevet pr. februar 2015

Samling:

Første samling i 2015 for Støttegruppen etter 22. Juli i Nordland var generalforsamling i Bodø. Her ble det valgt nytt styre for året 2015. Oversikt kan finnes lengre ned på Nordlands side på 22juli.info. Ca. 21 medlemmer deltok på samlingen, inkludert foredragsholder Odd Eidner.

Følgende program fant sted for helga:

Fredag:       

Ankomst Bodø
Felles middag på Bryggerikaia kl. 20:00

Lørdag:

Frokost kl. 07:00 – 10:00
Oppstart kl. 10:00
- Åpning
- Konstituering
- Regnskap 2012, 2013 & 2014
- Budsjett 2015
- Vedtekter
- Valg

Lunsj kl. 12:00
Foredrag med Odd Eidner kl. 14:00 – 16:00
Felles middag på Ohma kl. 19:00
Etterfulgt av sosialt samvær og Quiz med gruppa kl. 21:00

Søndag:

Frokost kl. 08:00 – 11:00
Avreise hjem

Fylkesledersamling Mars:

Leder Cathrine Tokle  og nestleder Fredrik Sletbakk deltar på fylkesledersamling i mars.
Årsmøte Nasjonale støttegruppen etter 22. Juli vil finne sted i Oslo 22. Mars.
Styret kommer tilbake til mer informasjon om dette.

Neste samling:

Det er ytret ønske om at Helgeland og rorbuer er et alternativ for neste samling.
Det er snakk om datoene 28. – 30. August eller 18. – 20. September.
Styret i støttegruppen etter 22. Juli i Nordland vil komme tilbake med informasjon om dette, pr. E-post  til medlemmene og informasjon på Nordlands facebook side.

Brev/korrespondanse:

Støttegruppen etter 22. Juli i Nordland vil fortsette å utfordre kommune på proaktiv oppfølging av berørte rundt 22. juli, samt oppfordre til at års minnesmarkeringene på viktige datoer som 1. Mai, 17. Mai og 22. Juli opprettholdes i årene fremover.

Mvh

Styret i Støttegruppen etter 22. Juli i Nordland